Hantering av personuppgifter

När du skickar e-post, beställer informationsmaterial, lämnar en synpunkt, använder våra formulär, självservice (e-tjänster) eller på annat sätt kontaktar kommunen, lagras dina personuppgifter för att Vetlanda kommun ska kunna behandla ditt ärende.

När du kontaktar oss via formulär på webbplatsen, via e-post eller en e-tjänst och klickar på "skicka", ger du ditt samtycke till att vi lagrar dina personuppgifter för att hantera ditt ärende. Om du inte samtycker till att dina uppgifter lagras ska du inte använda dessa tjänster. Kontakta då den avdelning eller förvaltning som hanterar frågan.

Dataskyddsförordningen (GDPR) är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det (lämnat samtycke) eller om det finns stöd i GDPR eller annan lag.

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till dig som person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn, adress eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighets­beteckning eller telefon­nummer. Även bilder är en personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden.

Med behandling menas allt som vi som arbetar i Vetlanda kommun gör med dina personuppgifter för att hantera det ärende som du har skickat till oss. En personuppgift är alltid kopplad till ett visst ärende och används aldrig i andra sammanhang. Vi sparar aldrig uppgifter längre än nödvändigt för respektive ändamål och sprider dem bara till de som behöver ta del av dem för att lösa vår uppgift.

Hos Vetlanda kommun kan dina person­uppgifter registreras till exempel när du ansöker om förskole­plats med hjälp av en e-tjänst, om du skickar e-post till kommunen eller kontaktar oss på annat sätt. Då kan vi behöva spara och lagra dina uppgifter i våra register för att handlägga ditt ärende. Detta är exempel på tillfällen när kommunen behand­lar dina personuppgifter. Det kan även vara när du väljer att prenumerera på information från Vetlanda kommun.

Du har rätt att kostnadsfritt få veta vilka personuppgifter vi behandlar, för vilket ändamål och får ta del av uppgifterna. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade och eventuellt raderade.

Ansök om registerutdrag

Du kan skriftligt ansöka om registerutdrag genom att skicka e-post till kommun@vetlanda.se eller en ansökan på papper. Ansökan ska skickas till respektive nämnd på adressen Vetlanda kommun, 574 80 Vetlanda.

Din ansökan måste vara undertecknad för att vara giltig. Ansöker du via e-post måste du skanna in eller fotografera din ansökan med underskrift.

En ansökan om registerutdrag ska innehålla:

  • Till vem du ansöker (nämnd/styrelse)
  • Vilka uppgifter som du efterfrågar
  • Ditt namn och kontaktuppgifter

Om du använder sociala medier för att komma i kontakt med Vetlanda kommun, så överförs informationen samt personuppgifter alltid till tredje part (till exempel till företaget/organisationen som driver det sociala mediet, som exempelvis Facebook). För din egen skull rekommenderar vi dig att inte skicka känslig information till oss via sociala medier.

Du som enskild individ har rätten att begära ut dina egna personuppgifter. Vid kamerabevakning har du rätt att begära ut registerutdrag i form av inspelat material där du själv förekommer i bild. Utdrag ur inspelat material lämnas ut kostnadsfritt om det inte är fråga om orimliga eller uppenbara begäranden. Vid ett registerutdrag behöver den som begär ut utdraget identifiera sig, specificera den bevakade platsen samt uppge datum och klockslag.

Personuppgiftsansvarig lämnar inte ut sekretessbelagt material enligt offentlighets- och sekretesslagen i ett utdrag.

Personuppgiftsansvarig i den kommunala verksamheten är respektive nämnd och för de kommunala bolagen dess styrelser. Kommunen har i sin tur ett dataskyddsombud som bland annat har till uppgift att hjälpa de registrerade.

Tycker du att verksamheten behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten för klagomål. Vid frågor som gäller verksamhetens personuppgiftsbehandling kan du vända dig till kommunens dataskyddsombud.

Kommunens dataskyddsombydd, dataskyddsombud@hoglandet.se

Integritetsskyddsmyndigheten, imy@imy.se, telefon 08‑657 61 00