Var den du är

Var den du är-veckan är fylld av aktiviteter som belyser alla människors olikheter, för att öka förståelsen och kunskapen om dessa. Veckan tar avstamp från de sju diskrimineringsgrunderna kön, könsidentitet, religion, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Logotypen för Var den du är.

Allt som händer under veckan

Mellan den 9 och 17 september händer det massvis med aktiviteter som belyser alla människors olikheter. Du är välkommen att delta i så många aktiviteter du vill – precis som du är.

Klicka på evenemangen för mer information!

Ingen information tillgänglig

Gårdscaféer och gårdsbutiker går mot skördetid

Ingen information tillgänglig


Vi vill hylla landsbygden och människorna som bor och verkar där. På landsbygden finns profiler och eldsjälar som brinner för sin egen hembygd. Här finns människor som hittat sitt drömhus från en svunnen tid och tagit sig an det. Här finns människor som ser till att hela byar lever. Här vill vi lyfta alla de människorna och dessutom ska vi kora Årets landsbygdsbo 2022.