Tillgänglighetsredogörelse

Vetlanda kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. På den här sidan beskriver vi hur webbplatsen vetlanda.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighets­problem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vår digitala service ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder. Vår ambition är att som minst uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa relevanta delar av standarden EN301549 och WCAG 2.1 nivå AA Länk till annan webbplats..

De poddar vi publicerar är inte transkriberade då det innebär en otillbörlig arbetsbörda. Hör av dig om det finns innehåll du inte kan ta del av.

För övrigt uppfyller vår webbplats lagkravet för digital tillgänglighet inom offentlig service.

Hur åtgärdar vi brister?

Vetlanda kommun arbetar löpande med tillgänglighet i vår digitala utveckling på följande sätt:

  • Mer formaliserade rutiner och arbetssätt.
  • Central kravställning för WCAG.
  • Checklistor och stöd som underlättar för dagligt arbete och utvecklingsinitiativ.
  • Kompetenshöjande insatser.
  • Genom mer formaliserade rutiner och arbetssätt ökar vi vår kundcentrerade utveckling med fokus på användarupplevelse och tillgänglighet. Vi involverar kunder med olika funktionsvariationer i högre grad. Målet är att nå en sammanhängande och tillgänglig kundupplevelse för alla besökare.

Kontakta oss om du hittar brister

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service. Det är Vetlanda kommun som tillhandahåller tjänsten och du kan kontakta oss via e-post till kommun@vetlanda.se eller ringa på telefon 0383‑971 00. Det är viktig information som vi använder i vårt tillgänglighetsarbete.

Vår ambition är att åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet och vår hantering när du påtalat brister för oss, kan du anmäla bristande tillgänglighet till Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) Länk till annan webbplats..

Denna redogörelse uppdaterades 31 maj 2022.