Vänliga Vetlandas hederspris

Vänliga Vetlandas hederspris är ett sätt att uppmärk­samma företag eller personer som genom investering eller annan satsning särskilt visat tilltro till utvecklings­möjligheter i kommunen eller sätter Vetlanda på kartan. Priset delas ut av Vetlanda kommun.

Allmänheten får varje år möjlighet att nominera kandidater till Vänliga Vetlandas hederspris och vinnaren utses sedan av en jury bestående av kommun­direktör, kommunikations­chef och utvecklings­chef på kommunen samt verksamhets­chefen på Nuvab.

Vinnare av Vänliga Vetlandas hederspris

Inge Bengtsson får Vänliga Vetlandas Heders­pris

Inge Bengtsson i Korsberga är en välkänd profil för de flesta i Vetlanda kommun. Med en fantastisk känsla för service, ett extra­ordinärt gott minne och framför allt en vilja att satsa på sitt Korsber...

MP bolagen först ut att motta nytt hederspris

MP bolagen har tilldelats Vänliga Vetlandas heders­­pris 2020. Representanter från företaget tog emot priset under högtidliga former på Saga­­biografen under torsdags­­efter­middagen.